Amstelveen viert voor het eerst verjaardag op 25 mei

Amstelveen viert voor het eerst verjaardag op 25 mei
De feestelijke onthulling van de akte door museumdirecteur Heleen van Ketwich Verschuur en burgemeester Mirjam van ’t Veld.

AMSTELVEEN - Museum Jan van der Togt exposeert van 25 tot en met 28 mei de perkamenten ‘geboorteakte’ van Amstelveen uit het jaar 1399. Het document is het historische bewijs van het ontstaan van de stad.

AMSTELVEEN – Museum Jan van der Togt exposeert van 25 tot en met 28 mei de perkamenten ‘geboorteakte’ van Amstelveen uit het jaar 1399. Het document is het historische bewijs van het ontstaan van de stad.

Op 25 mei 1399 werd Koen van Oosterwijk door Graaf Aelbrecht benoemd tot de allereerste Ambachtsheer van de Ambachtsheerlijkheid Amstelreveen. Het besluit werd vastgelegd in een akte. Dit document wordt gezien als de ’geboorteakte’ van Amstelveen. Heleen van Ketwich Verschuur, directeur van Mueum Van der Togt was de oude perkamente akte op het spoor gekomen in het Stadsarchief van Amsterdam. Ze besloot de akte te exposeren in haar museum en nam het initiatief om op 25 mei, rond de verjaardag van Amstelveen allerlei activiteiten te organiseren. Dit jaar wordt hiermee een begin gemaakt, komende jaren wordt de verjaardagsviering verder uitgebreid.

De feestelijke onthulling van de akte vond dinsdag 23 mei plaats in museum Van der Togt. In de Huiskamer van Amstelveen in het raadhuis werd voorafgaand kort stilgestaan bij de geschiedenis en herkomst van de akte.

In museum Van der Togt kunnen bezoekers zelf het Oud-Nederlands van de akte proberen te ontcijferen. Zo staat in de tekst onder meer: Aelbrecht doen cont allen luyden dat wij verlyet ende verleent hebben heeren Coenen van Oesterwijck, Willems Cusersz- onsen neve dat ambocht van Amstelreveen daer schout ende schepenen daer inne te zetten ende te ontsetten. (Hetgeen betekende dat Koen van Oosterwijk schouten en schepenen mocht aannemen en ontslaan).

De lokale brouwerij de Naeckte Brouwers heeft voor de gelegenheid een speciaal verjaardagsbier gemaakt dat bij slijters in Amstelveen en in enkele cafés in het Oude Dorp verkrijgbaar is.

Stadsdichter Matthijs den Hollander is nauw betrokken bij de viering van de verjaardag van Amstelveen. ’Al 618 jaar staan wij op de schouders van anderen. Het duizelt en ontroert als je beseft hoeveel mensen ons zijn voorgegaan. Zij hebben het moeras gedregd, palen geslagen, karrensporen tot landwegen gemaakt, boerderijen, kerken, huizen gebouwd, met elkaar samengewerkt en liefgehad, tot op dit uur.’

’We willen jaarlijks de verjaardag van Amstelveen op 25 mei gaan vieren,’ vertelt hij. ’Het historisch besef staat erg in de belangstelling de laatste tijd, ook volgens de burgemeester die zegt: ’Als je weet waar je vandaan komt, dan weet je ook waar je naartoe gaat.’ Met de akte hebben we het verleden zo dichtbij gehaald, dat is een mooi startpunt. Wat we met de akte en de verjaardag doen is het daadwerkelijk viéren van wat Amstelveen is, wat ons bindt. We willen op die verjaardag steeds de dialoog voeren met kinderen en ouderen over de stad. Wat maakt dat het hier goed is, hoe draagt deze plek bij aan je geluk?’